Hjem
Slots
Live
Kampagner

Din session udløb

Velkommen tilbage!

Du skal logge på igen

Brugernavn/E-mail

Adgangskode
Date or birth

Log ind
Glemt din adgangskode? Opret konto

Glemt adgangskode

Indtast din e-mail adresse. Vi vil snart sende dig oplysninger om genindstilling af din adgangskode.

Din e-mail adresse
Sende
Log på her Opret konto

Two Factor Authentication

Please enter the code that was just send to you by sms or email

Your code
Sende

Velkommen tilbage!

Login med e-mail Opret konto

Vilkår og betingelser

 1. Indledning
  1. De Vilkår og Betingelser, der er defineret i dette dokument, regulerer brugen af de spil ("Spillene"), der leveres via www.onecasino.com og andre URL'er, mobiltelefonapplikationer eller andre produkter og tjenester, der er licenseret til, tilhører eller leveres af One Casino Limited ( "Hjemmesiden") (samlet set "Tjenesten"). Disse Vilkår og Betingelser skal accepteres af dig ved registreringen, og du kan kun spille for penge, når du har accepteret disse Vilkår og Betingelser.
  2. Disse Vilkår og Betingelser, reglerne, der gælder for alle spil på Hjemmesiden ("Spillereglerne") og ethvert dokument, der udtrykkeligt henvises til i dem, samt alle retningslinjer eller regler, der er offentliggjort på Hjemmesiden, udgør aftalen og forståelsen mellem Parterne og regulerer kontraktforholdet mellem One Casino Limited og indehaveren af Tjenestekontoen ("Kontohaveren") (og omtales samlet i dette dokument som "Aftalen"). Læs Aftalen (herunder disse Vilkår og Betingelser) omhyggeligt og sørg for, at du forstår den. Hvis du ikke er enig i deres indhold, skal du afstå fra at bruge Tjenesten yderligere.
  3. I disse Vilkår og Betingelser omtales One Casino Limited som "One Casino", "vi", "os" eller "vores" og Kontohaveren omtales alternativt som "dig/du", og "dit/din", når og hvor det er relevant.
 2. Definitioner
  1. "Konto" henviser til den konto, som Spilleren har hos os.
  2. "Aftale" hentyder til Vilkår og Betingelser, Spilleregler, Vilkår og Betingelser for den generelle bonus samt alle regler eller retningslinjer, der er offentliggjort på eller på anden måde kommunikeret til Spilleren på Hjemmesiden.
  3. "Spil" hentyder til de onlinespil, som One Casino tilbyder via hjemmesiden.
  4. "Koncernvirksomheder" hentyder, i relation til One Casino, til ethvert moderselskab og datterselskab af One Casino.
  5. "Hjemmeside/r" hentyder til www.onecasino.com samt software, der kan downloades, og som er licenseret til eller ejes af os, når den tilgås via et netværk eller en enhed.
  6. "Fortrolighedspolitik" hentyder til et dokument af samme navn, der er offentliggjort på Hjemmesiden og kan ændres fra tid til anden på samme måde.
  7. "Software" hentyder til software, der ejes eller godkendes af eller til os.
  8. "Vilkår og Betingelser" hentyder til de vilkår og betingelser, der er beskrevet i dette dokument med ændringer fra tid til anden.
 3. Generelt
  1. Disse Vilkår og Betingelser gælder i samme omfang, uanset om Tjenesten tilgås via telefon, desktop-browser, mobilbrowser, mobil, tabletenhed eller en hvilken som helst anden enhed.
  2. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, har disse Vilkår og Betingelser præcedens og har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem dem og ethvert andet indhold eller dokument, som der henvises til og/eller som udgør en del af Aftalen.
  3. One Casino Limited er en virksomhed oprettet i henhold til maltesisk lovgivning med virksomhedsregistreringsnummer C 73399 og sin registrerede adresse på 5, Villa Venezia - Triq ir-Rampa ta’ Ta’ Xbiex - Ta’ Xbiex - XBX 1034 - Malta.
  4. One Casino Limited er licenseret og reguleret af:
   1. Den danske Spillemyndighed (Spillemyndigheden) under licensnummer J.nr: 20-18947. Den danske licens er kun gyldig i Danmark og Grønland.
  5. Denne version af Vilkår og Betingelser er for øjeblikket dateret: 31. juli 2023. Den er gyldig, indtil en ny version er lagt ud på Hjemmesiden og accepteres af Kontohaveren i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser.
  6. For at undgå tvivl gælder Aftalen for brug af Spil via alle platforme og enheder, der muliggør en sådan adgang.
  7. One Casino forbeholder sig retten til at ændre sine Vilkår og Betingelser fra tid til anden af flere årsager, herunder for at overholde gældende love og regler samt andre lovmæssige krav. Vi kan derfor til enhver tid ændre Aftalen. Når der foretages en væsentlig ændring af Vilkår og Betingelser, vil vi dog underrette dig via en meddelelse på Hjemmesiden, når du logger ind på din Konto og inden ændringerne træder i kraft. Når du får besked, skal du bekræfte, at du accepterer indholdet på ny. Hvis du ikke accepterer de opdaterede Vilkår og Betingelser, vil du ikke længere kunne bruge Tjenesten. De komplette Vilkår og Betingelser er til enhver tid tilgængelige på forsiden af Hjemmesiden. Det anbefales altid, at du tjekker Vilkår og Betingelser, før du bruger Tjenesten, for at sikre dig, at du accepterer dem. Alle versioner er dateret og tidsstemplet.
  8. De ændringer, der er nævnt i den foregående artikel, træder i kraft straks efter, at de er blevet offentliggjort på Hjemmesiden. Det er dit eget ansvar at gennemgå Vilkår og Betingelser, herunder de specifikke Spilleregler for hvert Spil, du vælger at deltage i, for at holde dig opdateret om alle ændringer, hver gang du spiller. Desuden er det altid tilrådeligt regelmæssigt at gennemgå disse Vilkår og Betingelser samt Spillereglerne for de Spil, du deltager i, så du ikke glemmer indholdet af dem.
  9. Du skal læse og forstå Vilkår og Betingelser (samt den komplette Aftale) fuldt ud, inden du opretter en Konto. Hvis du ikke er indforstået med en hvilken som helst del af Aftalen, må du ikke bruge eller fortsætte med at bruge vores Tjeneste.
  10. Disse Vilkår og Betingelser træder i kraft, når du registrerer dig og bekræfter dine registreringsoplysninger i registreringsprocessen på Hjemmesiden. Ved at oprette en Konto accepterer du, at du har læst og forstået disse Vilkår og Betingelser. Ved at bruge vores Tjeneste bekræfter du, at du har accepteret og er underforstået med indholdet heri.
  11. Du anerkender endvidere, at du ved at registrere dig og bruge vores Tjeneste også er bundet af Spillereglerne, og det vurderes, at du har læst, forstået og accepteret alle disse Spilleregler. Du kan finde reglerne vedrørende specifikke spil på siden 'Spilregler'.
  12. Disse Vilkår og Betingelser kan offentliggøres på en række sprog og skal afspejle de samme principper. Dette er til oplysningsformål og for at hjælpe Kontohaveren. Det er dog kun den engelske version, der udgør det juridiske grundlag for forholdet mellem dig og One Casino. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version og den ikke-engelske version af disse Vilkår og Betingelser, har den engelske version altid forrang.
 4. Dine forpligtelser
  1. Du kan til enhver tid kun åbne én Konto på Hjemmesiden. One Casino forbeholder sig retten til at opsige enhver dobbeltkonto.
  2. Hvis du åbner eller forsøger at åbne mere end én Konto, uanset årsagen, kan One Casino efter eget skøn blokere eller lukke en eller alle dine Konti. One Casino kan også efter eget skøn annullere samtlige væddemål, der er blevet placeret, eller bonusser, der er optjent på de dobbelte Konti. Hvis One Casino beslutter at lade én Konto stå åben, vil det være den første Konto, som du åbnede hos One Casino, hvortil dine eventuelle resterende deponeringer vil blive overført.
  3. Hvis du opdager, at du har mere end én registreret Konto, skal du straks underrette os herom. Hvis du undlader at gøre dette, kan det føre til, at din Konto bliver blokeret og/eller lukket. I tilfælde af at vi mener, at flere Konti er blevet åbnet ved en reel fejl, kan One Casino efter eget skøn acceptere at kreditere den første Konto, som du ville have åbnet hos os, med enhver resterende saldo på din(e) yderligere Konto(Konti).
  4. Personer under 18 år har ikke tilladelse til at deltage i Spillene. Du erklærer, at du er over 18 år eller opfylder en højere lovbestemt aldersgrænse som fastsat i den jurisdiktion, hvor du er bosiddende, og i henhold til de love, der gælder for dig. Det er dit eget ansvar at vide, om onlinespil er lovligt i det land, hvor du bor. Det kan være en strafbar handling at spille, når man er mindreårig.
  5. Du er alene ansvarlig for dine Kontooplysninger og for brugen af din Konto via disse oplysninger. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, brugernavn og adgangskode og/eller andre midler til at få adgang til din Konto via den respektive Hjemmeside. Hvis du har mistanke om, at sådanne oplysninger kan være blevet kompromitteret, skal du informere One Casino og træffe passende foranstaltninger for at forbyde eller forhindre enhver uautoriseret adgang til en hvilken som helst del af din Konto eller midler.
  6. Du skal bruge vores tjeneste på dine egne vegne og ikke på vegne af nogen anden person eller enhed. En Konto kan kun indehaves af en fysisk person. For at undgå enhver tvivl er selskabskonti ikke tilladt. Desuden må du ikke tillade at andre fysiske personer får adgang til og/eller bruger din Konto eller accepterer præmier eller får adgang til og deltager i nogen som helst af One Casinos tjenester. Du forstår, at du er fuldt ud ansvarlig for eventuelle tab, som en tredjepart måtte lide på din Konto, og du skal straks informere os, hvis du har mistanke om, at en tredjepart har fået adgang til din Konto, træffe passende foranstaltninger for at forbyde eller forhindre uautoriseret adgang til en hvilken som helst del af din Konto eller midler og bistå os fuldt ud i vores undersøgelse af sagen.
  7. Du må kun deltage i Spillene i din personlige, ikke-professionelle egenskab, udelukkende af rekreative og underholdningsmæssige årsager og i overensstemmelse med alle love, regler og bestemmelser, hvis og hvor det er relevant.
  8. Du er opmærksom på, at retten til at få adgang til og bruge vores Tjeneste kan betragtes som ulovlig i visse lande, eller at adgang til vores Tjeneste fra visse lande kan kræve begrænsninger på grund af et sådant lands status i et anerkendt indeks eller rangering inden for økonomisk kriminalitet. Du er ansvarlig for at afgøre, om din adgang til og brug af vores Tjeneste er i overensstemmelse med de gældende love i dit land, og du garanterer os, at spil ikke er ulovligt i det område, hvor du er bosat. One Casino forbyder også personer, der befinder sig i (herunder midlertidige besøgende) eller er bosiddende i visse jurisdiktioner. For at undgå enhver tvivl er det strengt forbudt at tilgå og registrere sig fra lande, som ikke fremgår af de valgmuligheder, der er tilgængelige i forbindelse med registreringen. Din deltagelse i Spillene i en jurisdiktion, hvor en sådan deltagelse er forbudt ved lov, eller i en jurisdiktion, som, selv om deltagelse ikke er forbudt, kan resultere i begrænsninger i din deltagelse og/eller adgang til Spillene på nogen måde, påvirker ikke indsatser eller betalinger, der er foretaget til og optjent til fordel for One Casino.
  9. Det er ikke tilladt at overføre penge fra din Konto til andre Kontohavere eller at modtage penge fra andre Kontohavere til din Konto. Konti kan ikke overdrages, og det er forbudt for Kontohavere at sælge, overføre eller erhverve Konti fra andre Kontohavere.
  10. Som Kontohaver er du ansvarlig for at give One Casino korrekte personlige oplysninger. Med henblik herpå accepterer du, at alle oplysninger, som du giver os, såsom, men ikke begrænset til, en adresse og e-mail-adresse, er fuldstændige og korrekte, og at du straks vil underrette One Casino, hvis der sker ændringer i sådanne oplysninger. Du informeres hermed om, at vi udfører verifikationsprocedurer, og hvis One Casino bliver opmærksom på, at du ikke har givet os korrekte oplysninger, forbeholder vi os ret til at blokere Kontoen og nægte at behandle eventuelle tilbagebetalinger eller gevinster.
  11. Du kan kun deltage i et Spil, hvis du har tilstrækkelige midler på din Konto til at deltage i et sådant Spil.
  12. Du må ikke bruge midler, der er besudlede eller forbundet med ulovligheder, og især ikke midler, der stammer fra ulovlige aktiviteter eller kilder. Vi forbeholder os desuden retten til at opsige en Konto, bandlyse en Kontohaver og tilbageholde alle midler, hvis Kontohaveren med rimelighed mistænkes for at deltage i eller være direkte forbundet med svigagtige aktiviteter, som omfatter, men ikke er begrænset til, brug af stjålne eller forfalskede kreditkort eller kontonumre, chip dumping, softwareudnyttelse, forfalskning, aftalt spil samt indsendelse af data eller dokumenter, som er forfalskede, stjålne eller på anden måde ulovligt tilegnede.
  13. Du er alene ansvarlig for at overholde alle indberetningsprocesser i forbindelse med betaling af skatter og/eller andre gebyrer, der måtte blive opkrævet for gevinster, som du modtager fra One Casino, hvis og hvor det er relevant.
  14. I forbindelse med ind- og udbetalinger af midler til og fra din Konto anerkender du, at du kun må bruge sådanne kreditkort og andre finansielle instrumenter, som er gyldige og udstedt af lovlige institutioner, og som lovligt tilhører dig. Vi forbeholder os retten til at forbyde brug af virksomhedskreditkort og virksomhedsbankkonti.
  15. Du forstår og anerkender, at det ikke er tilladt for dig at spille nogen som helst Spil, der tilbydes af One Casino, på kredit.
  16. Du forstår og anerkender, at du ved at spille Spillene løber en risiko for at tabe penge, der er indsat på din Konto. Hvis du ikke ønsker at acceptere dette, bedes du afstå fra at bruge vores Tjeneste.
  17. Du erklærer, at du ikke er og ikke vil være involveret i eller direkte forbundet med svig, aftalt spil, fixing eller andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med din eller tredjeparters deltagelse i nogen som helst af Spillene, og at du ikke må anvende softwareassisterede metoder eller teknikker eller hardwareenheder i forbindelse med din deltagelse i nogen som helst af Spillene. Vi forbeholder os hermed retten til at annullere alle væddemål og håndtere alle midler, som vi finder det passende, hvis vi har mistanke om en sådan adfærd. Desuden skal enhver Kontohaver, der har rimelig grund til at have mistanke om, at en anden Kontohaver opnår en uretfærdig fordel gennem snyd eller aftalt spil, indberette mistanken til One Casino ved at sende en e-mail til complaints@onecasino.com.
  18. Som en del af din brug af Tjenesten tilbyder vi dig en live chat- og telefonservice, hvor du kan kommunikere med vores kundeservicerepræsentanter. Alle samtaler bliver optaget. Krænkende eller stødende sprog vil ikke blive tolereret. Brugen af chat- og telefontjenesten bør udelukkende vedrøre vores tjenester og eventuelle forespørgsler i forbindelse hermed, i det omfang du interagerer med dem i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser, og du skal være høflig over for andre Kontohavere, der bruger Hjemmesiden.
  19. Du erklærer, at du ikke er begrænset af nogen form for retlig inhabilitet.
  20. Du må ikke skjule eller på nogen måde interferere med IP-adressen og/eller geolokationen for din enhed, der bruges til at tilgå vores tjenester, eller på anden måde tage skridt til at forhindre One Casino i at identificere din faktiske IP-adresse og/eller geolokation for den enhed, der bruges til at tilgå tjenesterne.
  21. Registrering som spiller hos One Casino kan kun foretages af en person, der har et dansk CPR-nummer.
  22. Når du logger ind på en online spilkonto på en computer, skal du bruge MitID.
  23. Ved registrering kontrollerer One Casino, om spilleren er opført i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Hvis dette er tilfældet, vil det ikke være muligt at oprette en online spillekonto og et kundeforhold med One Casino.
 5. Din konto
  1. For at du kan placere væddemål og indbetale penge, skal du først registrere dig personligt hos os og åbne en Konto.
  2. Som en del af registreringsprocessen skal du vælge dit brugernavn og adgangskode til dit login på hjemmesiden. Det er udelukkende dit eget ansvar at sikre, at dine loginoplysninger opbevares forsvarligt. Du må ikke videregive dine loginoplysninger til andre. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters misbrug eller misbrug af din Konto som følge af din videregivelse, uanset om det er forsætligt eller utilsigtet, aktivt eller passivt, af dine loginoplysninger til en tredjepart.
  3. Gennem denne aftale giver du samtykke til, at One Casino udfører baggrundstjek af enhver Kontohaver og anmoder om relevant dokumentation til enhver tid og af enhver grund (herunder, men ikke begrænset til) enhver undersøgelse af Kontohaverens identitet, enhver kreditkontrol af Kontohaveren eller enhver nødvendig undersøgelse af Kontohaverens personlige historie. Grundlaget for sådanne undersøgelser afhænger af den konkrete sag, men kan omfatte (men er ikke begrænset til) kontrol af Kontohaverens registreringsoplysninger, f.eks. navn, adresse og alder, erhverv, kontrol af Kontohaverens finansielle transaktioner, finansielle stilling, kilde til formue, kilde til midler og/eller spilleaktivitet. One Casino er ikke forpligtet til at underrette Kontohaveren om, at en sådan undersøgelse finder sted. Sådanne aktiviteter kan omfatte anvendelse af specifikke tredjepartsvirksomheder, som udfører de nødvendige undersøgelser. One Casino kan efter eget skøn beslutte at opsige en Konto og tilbageholde alle midler på en sådan Konto på grundlag af, at en sådan undersøgelse har et negativt (efter vores rimelige skøn) konklusion.
  4. Vi tillader mere end én Konto for hver husstand, IP-adresse og/eller computerenhed. Bonusser kan dog kun tildeles én af disse Konti. Hvis to eller flere Kontohavere deler samme husstand, IP-adresse og computerenhed, skal One Casino informeres af de respektive Kontohavere. Hvis One Casino ikke bliver informeret herom, har One Casino ret til at lukke den pågældende Konto.
  5. One Casino forbeholder sig retten til at suspendere eller opsige en Konto til enhver tid i tilfælde, hvor vi har kendskab til eller begrundet mistanke om, at en fortsættelse af forretningsforbindelsen med dig kan have en negativ indvirkning på One Casinos licenser og generelle lovmæssige forpligtelser efter vores eget skøn og uden nogen som helst forklaring.
  6. One Casino forbeholder sig retten til at afvise eller lukke en Konto efter eget skøn eller hvis det kræves af en tilsynsmyndighed eller betalingstjenesteudbyder og uden nogen som helst forklaring, men eventuelle kontraktlige forpligtelser, som One Casino allerede har indgået, skal dog, uden at det berører eventuelle rettigheder, som One Casino har i henhold til loven, opfyldes i overensstemmelse hermed.
  7. One Casino tillader ikke brug af robotiske, automatiserede, mekaniske, elektroniske eller andre enheder til at træffe automatiserede beslutninger i noget som helst Spil, uanset om en sådan brug forsøges eller påvirkes af dig eller af tredjeparter. Hvis vi har begrundet mistanke om, at en sådan enhed bruges på hjemmesiden, forbeholder vi os retten til at annullere ethvert væddemål, som vi har mistanke om er blevet indgået ved hjælp af en sådan enhed, og udelukke Kontohaveren fra enhver kampagne eller konkurrence, hvor vi har mistanke om, at en sådan enhed er blevet brugt. Det er også forbudt at anvende en ekstern ressource, der er designet til at give en Kontohaver en urimelig fordel i forhold til andre Kontohavere. Sådanne forbudte eksterne ressourcer kan omfatte, men er ikke begrænset til, softwareapplikationer og databaser fra tredjeparter samt hjemmesider, webbaserede databaser, abonnementstjenester og assistance fra enhver anden person, uanset om denne person også er indehaver af en Konto eller ej. Vi kan også suspendere den pågældende Konto i afventning af en undersøgelse af sagen og opsige Kontoen efter vores eget skøn. One Casino anser brugen af sådanne anordninger for at være ensbetydende med svindel og forbeholder sig retten til ikke at tilbagebetale en eventuel saldo på Kontoen på opsigelsestidspunktet samt til at annullere et eventuelt igangværende spil.
  8. Hvis vi desuden har rimelig grund til at tro, at du har begået eller forsøgt at begå svindel i forbindelse med din (eller en anden) Konto, forbeholder vi os retten til at annullere enhver relateret transaktion, bonus eller anden kampagne, uden at det berører andre foranstaltninger eller godtgørelser, som vi måtte benytte os af. I disse Vilkår og Betingelser skal en henvisning til "svindel" anses for at omfatte "bonusmisbrug". Bonusmisbrug omfatter, men er ikke begrænset til, at åbne mere end én Konto for at få en ekstra bonus eller fordel.
  9. Hvis du ønsker at lukke din Konto, kan du til enhver tid gøre det ved at kontakte kundeservice via chat, supportbillet eller telefon på +356 27782188, forudsat at du har foretaget en korrekt Konto-verifikation og andre verifikationsprocesser. Alle midler på Kontoen vil blive overført til dig. Den effektive lukning af Kontoen svarer til opsigelsen af Vilkår og Betingelser, men alle allerede indgåede forpligtelser skal dog opfyldes.
  10. Hvis den ønskede lukning af Kontoen er relateret til bekymringer om mulig spilleafhængighed, skal Kontohaveren meddele dette til One Casino. En Kontohaver, der lukker en Konto på grund af spilafhængighed, må ikke åbne eller forsøge at åbne en ny Konto. One Casino er ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte følgeskader, hvis det skulle lykkes en person at åbne en ny Konto. Vi forbeholder os retten til når som helst at lukke en Konto, der er åbnet i strid med denne regel. De fulde bestemmelser i disse vilkår og betingelser vedrørende Ansvarligt Spil (herunder midlertidig eller tidsubegrænset suspension af din Konto) er indeholdt i afsnit 10.
  11. Al kommunikation mellem Kontohaveren og One Casino registreres af hensyn til overholdelse af reglerne samt af hensyn til regnskabsmæssige og finansielle bestemmelser. Når en Konto lukkes, gemmes relaterede oplysninger om Kontoen i op til fem (5) år fra det tidspunkt, hvor Kontoen lukkes. Relaterede oplysninger omfatter (men er ikke begrænset til) Kontohaverens navn, adresse, telefon, e-mail og oplysninger om Kontoens transaktioner. Efter dette tidsrum vil alle oplysninger blive forsvarligt arkiveret.
  12. Du må ikke ansøge om en Konto eller bruge nogen del af Tjenesten, hvis du eller et medlem af din husstand er eller inden for de sidste fem (5) år har været ansat hos One Casino. I forbindelse med dette afsnit 5 omfatter "medarbejder" tredjepartskontrahenter såsom licensgivere, softwareleverandører, udviklere eller partnere samt alle de personer, der på nogen måde er tilknyttet os.
  13. One Casino tilbyder ikke vores tjenester til Kontohavere, der er identificeret som politisk eksponerede personer (PEP). Hvis du på noget tidspunkt bliver identificeret som en PEP, vil din Konto blive lukket, og enhver resterende saldo i reelle penge vil blive returneret (med forbehold for de generelle lovmæssige forpligtelser). Hvis du er uenig i vores afgørelse af din PEP-status, bedes du kontakte os.
  14. Måske ønsker du at holde en pause fra at spille på One Casino af årsager, som ikke specifikt er relateret til det at styre omfanget af dit spil og dine udgifter. I sådanne tilfælde kan du vælge en "Timeout"- eller "Selvudelukkelses"-periode på din Konto. Dine Timeout-perioder kan indstilles til 1 dag eller 30 dage. Hvis du ønsker at vælge en Timeout på din konto, kan du enten selv indstille denne Timeout ved at gå til indstillingerne på din konto eller ved at kontakte kundeservice på +356 27782188 eller info@onecasino.com. Vær opmærksom på, at hvis du lukker din Konto i forbindelse med en Timeout, vil vi måske tillade dig at genåbne din Konto, før Timeout-perioden er udløbet. Hvis du ønsker at holde en pause fra spil generelt, henvises du til Afsnit 8 i disse Vilkår og Betingelser.
  15. One Casino har ret til at udpege udbydere af betalingsløsninger til at handle, modtage og/eller betale penge på sine vegne i forbindelse med din Konto.
  16. Du må ikke behandle One Casino som en finansiel institution eller forvente renter på midlerne på din Konto.
  17. Til markedsføringsformål kan brugernavne blive offentliggjort af Os på vores hjemmeside.
  18. Brugerkonti fra Danmark, som ikke har gennemført deres kundeidentifikationsproces, vil blive markeret som "Midlertidig spilkonto". Midlertidige spilkonti vil ikke kunne indbetale mere end 10.000 kr. (kumulativt) og vil blive lukket efter en måned.
  19. 19. Endeligt kan spilleren registrere sig i den danske myndigheds Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) ved at henvende sig til Spillemyndigheden eller via href="https://rofusweb.spillemyndigheden.dk">https://rofusweb.spillemyndigheden.dk. Ved at give samtykke til registrering heri kan spilleren blive midlertidigt eller permanent udelukket fra at spille online spil i Danmark.
 6. Deponeringer på din Konto
  1. Vi kræver ingen minimumsdeponering inden du kan vædde eller spille, når du åbner en Konto. Der kræves dog en minimumsdeponering for udbetalinger. Vi vil ellers fra tid til anden angive minimums- og maksimumsdeponeringer. Du anerkender, at du kun må satse og spille med det beløb af godkendte midler, der er på din Konto. Hvis du ønsker at deltage i spil, skal du derfor deponere penge på din Konto. Du kan til enhver tid foretage en deponering online ved at bruge vores accepterede betalingsmetoder for din Konto. Kontanter eller checks accepteres ikke som deponeringsmiddel. Visse betalingsmetoder er muligvis ikke tilgængelige for dig, afhængigt af faktorer som f.eks. jurisdiktion og valuta.
  2. Ved at deponere penge på din Konto (og uden at det berører din ret til at hæve dem i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser) giver du os instrukser om, og vi accepterer at opbevare dem, sammen med eventuelle gevinster, med det eneste og specifikke formål at bruge dem (i) til at placere spilindsatser og (ii) til at afregne eventuelle gebyrer eller afgifter, som du måtte pådrage dig i forbindelse med brugen af Tjenesten.
  3. Deponeringer på din konto skal til enhver tid foretages via de metoder, der er angivet på Hjemmesiden, som kan ændres fra tid til anden. Procedurer, vilkår, tilgængelighed og varighed for transaktioner kan variere afhængigt af tidspunktet, landet og det anvendte pengeinstitut. Oplysninger om tidspunkterne for udbetalinger i forbindelse med den anvendte betalingsmetode er tilgængelige på de relevante sider på hjemmesiden, og disse kan ændres fra tid til anden.
  4. Indbetalte midler er tilgængelige på Kontoen inden for et rimeligt tidsrum efter bekræftelsen af deponeringen, medmindre der kræves ekstra kontrolprocedurer som anført i afsnit 4.7.
  5. One Casino forbeholder sig retten til at anvende yderligere procedurer og midler til at verificere din identitet, både før og efter deponeringer på din Konto.
  6. Hvis One Casino ved en fejl krediterer din Konto med en gevinst, der ikke tilhører dig, uanset om det skyldes en teknisk eller menneskelig fejl eller andet, forbliver beløbet One Casinos ejendom og vil blive overført tilbage til os fra din Konto. Vi forbeholder os retten til at annullere alle transaktioner foretaget med sådanne midler, herunder relaterede gevinster. For at opfylde et sådant ansvar forbeholder vi os desuden retten til at indefryse og tilbageholde disse midler og modregne eventuelle efterfølgende gevinster, som du har krav på. Hvis du, inden One Casino bliver opmærksom på fejlen, har hævet penge, som ikke tilhører dig, vil det fejlagtigt udbetalte beløb udgøre en gæld, som du skylder One Casino, uden at det berører andre retsmidler og handlinger, som vi har adgang til i henhold til loven. I tilfælde af en ukorrekt kreditering er du forpligtet til straks at underrette vores kundeservice pr. e-mail.
  7. Du må kun bruge debet- eller kreditkort og andre finansielle redskaber, som er gyldige og lovligt tilhører dig.
  8. Som kortholder er du forpligtet til at kende love og regler vedrørende online gambling i kortholderens land.
  9. For at sikre fuld sporbarhed af dine køb/indskud, tilrådes det at føre en fortegnelse over dine transaktioner. Læs venligst din forhandlers vilkårene omhyggeligt.
  10. Det minimale depositum for at påvirke dit første udbetalingsbeløb er ti (10) EUR (og enhver anden tilsvarende valuta) med undtagelse af Canada og Danmark. For Danmark er det minimale depositum for at foretage din første udbetaling 100 DKK og for Canada er det minimale depositum for at foretage din første udbetaling ti (10) CAD. One Casino forbeholder sig retten til at ændre dette minimumsbeløb til enhver tid, hvis vi finder det hensigtsmæssigt.
  11. I overensstemmelse med vores politikker til bekæmpelse af svindel forbeholder vi os retten til at udbetale enhver anmodet udbetaling helt eller delvist via den samme betalingsmetode, via hvilke en eller flere deponeringer blev foretaget. Vi forbeholder os desuden retten til at betale enhver ønsket udbetaling direkte til din bankkonto.
  12. One Casino accepterer betalinger foretaget i euro (EUR), canadiske dollars (CAD) og danske kroner (DKK). Hvis din betalingskonto (dvs. din bankkonto eller din eWallet-konto) er i en anden valuta, vil One Casino eller din bank/eWallet, alt efter tilfældet, konvertere pengene til EUR, før de indsættes på din konto. Ligeledes vil de penge, du hæver, blive sendt til dig i EUR, og One Casino eller din bank/eWallet vil omregne pengene til valutaen på din betalingskonto. Bemærk venligst, at eventuelle ombytningspræmier betales af Kontohaveren.
  13. Indbetalinger på din Konto skal stå i et rimeligt forhold til spillet. Hvis der efter One Casinos skøn er mistanke om misbrug (f.eks. hvis et deponeret beløb ikke er blevet satset eller brugt til et passende niveau af spil, og Kontohaveren derefter fremsætter en anmodning om udbetaling i forbindelse med det deponerede beløb, eller hvis One Casino har mistanke om, at du misbruger valutakursudsving eller har opnået en økonomisk gevinst gennem arbitrage), forbeholder vi os retten til efter eget skøn at annullere andre indbetalinger og/eller eventuelle udbetalinger i forbindelse hermed, helt eller delvist, at trække og/eller trække enhver saldo eller omkostninger, der måtte være opstået i forbindelse hermed, tilbage fra alle midler på kontoen, konfiskere midler, herunder gevinster, og lukke Kontoen på ubestemt tid uden advarsel eller varsel. Vi forbeholder os desuden retten til at anmode om og indhente tilfredsstillende bevis for deponeringer og yderligere kopier af personlig identifikation og andre dokumenter, som kan være påkrævet på ethvert tidspunkt i løbet af Kontoens levetid og i sådanne tilfælde inden behandling af enhver anmodning om udbetaling, idet behandlingen af en sådan anmodning er fuldt ud efter One Casinos skøn. I tilfælde, hvor vi ikke er tilfredse med den indsendte dokumentation, kan One Casino annullere udbetalingen og returnere pengene til Kontoen eller konfiskere pengene og blokere Kontoen på ubestemt tid.
  14. Du accepterer, at de midler, der er indsat på din Konto, kun må bruges til at spille Spillene. Vi har ret til at suspendere eller lukke din Konto, hvis vi med rimelighed mener, at du indbetaler penge uden at have til hensigt at placere spilindsatser. Under sådanne omstændigheder kan vi også indberette dette til de relevante myndigheder.
  15. One Casino giver ikke nogen kredit for brug af Tjenesten.
  16. Du anerkender, at vi har ret til at blokere en Konto, hvis vi modtager en anmodning om tilbagebetaling eller tilbageførsel i forbindelse med den pågældende Konto. Når vi har modtaget en anmodning om tilbagebetaling/tilbageførsel, forbeholder vi os retten til straks at konfiskere eventuelle disponible midler på din konto for at udligne beløbet og de tilsvarende omkostninger ved tilbagebetalingen/tilbageførslen. Desuden vil vi kontakte dig som den registrerede Kontohaver for at få bekræftet din identitet, og om nødvendigt vil vi også bede dig om at bekræfte din foretrukne betalingsmetode. Der sendes måske påmindelser, hvis den ønskede bekræftelse ikke er modtaget. Der kan forekomme administrative gebyrer i sådanne tilfælde, og saldoen på din Konto kan reduceres i tilfælde af uretmæssigt påførte tilbagebetalinger, tilbageførsler eller andre gebyrer, som vi måtte pådrage os i forbindelse med din Konto. Du skal være opmærksom på, at eventuelle resterende midler på en Konto, der er blevet blokeret på grund af en anmodning om tilbagebetaling, skal behandles som om de var midler på en inaktiv Konto, og proceduren i afsnit 9 i disse Vilkår og Betingelser vil finde anvendelse.
 7. Udbetalinger
  1. De tilgængelige udbetalingsmuligheder er tydeligt angivet på Hjemmesiden og kan variere afhængigt af den jurisdiktion, hvor Kontohaveren er bosiddende.
  2. Udbetalinger vil blive foretaget til den udbetalingsmetode, der er tilgængelig for dig, som du har valgt via siderne for "Udbetalinger" og/eller som One Casino har valgt. Når det er muligt, foretager One Casino dine udbetalinger ved hjælp af samme metode som dine deponeringer. Udbetalinger kan kun foretages i den registrerede Kontohavers navn og til den registrerede Kontohaver. One Casino forbeholder sig retten til at kræve, at Kontohaveren foretager udbetalinger til en bestemt udbetalingsmetode. Det er dit ansvar at sikre, at deponeringer foretages fra en konto i dit eget navn. Hvis One Casino bliver opmærksom på, at der er foretaget deponeringer fra en tredjeparts konto, forbeholder One Casino sig retten til at nægte at behandle din udbetaling og blokere din Konto. One Casino har dog ret til, efter passende verifikation af tredjeparten, at behandle udbetalingen ved at overføre pengene til den kilde, hvorfra den oprindelige deponering blev foretaget.
  3. Det vil ikke være muligt at hæve penge, der er markeret som "Bonuspenge". Der henvises til afsnit 6 for yderligere oplysninger om bonusser og kampagner.
  4. One Casino eller de betalingsprocessorer, som One Casino benytter sig af, udfører yderligere verifikationsprocedurer for alle indbetalinger,eller ved anmodning om udbetaling. Vi forbeholder os desuden retten til at gennemføre sådanne kontrolprocedurer på et hvilket som helst tidspunkt. Sådanne verifikationer kan omfatte, men er ikke begrænset til, kopier af Kontohaverens pas, nationale identitetskort, kopier af Kontohaverens regninger og/eller kopier af de kredit-/debitkort, der anvendes til at foretage indbetalinger og dokumentation om pengekilder/formue.
  5. Alle transaktioner på Hjemmesiderne kan blive kontrolleret for at forhindre hvidvaskning af penge. One Casino (og dets tilsynsmyndighed) kan overvåge eller anmode om at gennemgå alle transaktioner for at forhindre at en sådan forbrydelse bliver begået. One Casino skal indberette alle mistænkelige transaktioner til de relevante kompetente myndigheder i den jurisdiktion, som de hører under, og hvor One Casino har licens til at operere. Hvis vi bliver gjort opmærksom på mistænkelig aktivitet i forbindelse med et af vores Spil, vil vi straks indberette dette til de relevante institutioner. One Casino kan suspendere, blokere eller lukke en Konto og tilbageholde eventuelle midler på denne, hvis der anmodes om at gøre dette i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser om forebyggelse af hvidvaskning af penge og/eller finansiering af terrorisme.
  6. Tiden, det tager at færdiggøre en anmodning om udbetaling, kan variere på grund af omstændighederne, men et udbetalingsforsøg skal godkendes eller afvises inden for fem (5) arbejdsdage. Når en udbetaling annulleres, returneres pengene til din Konto, og du kan bruge disse midler på Kontoen i overensstemmelse hermed. One Casino påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle midler, der går tabt under spillet efter en annullering af en udbetaling, foretaget enten af dig eller af os.
  7. Vær opmærksom på, at vores produkter forbruges med det samme under spillet. Med forbehold af afsnit 10 kan vi derfor ikke yde tilbagebetaling, tilbageføring af penge eller annullering af den ønskede tjeneste, når du spiller. Hvis du spiller et spil med rigtige penge, vil pengene blive trukket fra din Konto med det samme.
  8. Vi kan opkræve gebyrer for behandling af udbetalinger, og dette skal være klart angivet, når du foretager en udbetalingsanmodning. For yderligere oplysninger anbefales det at besøge siden om udbetalinger på Hjemmesiden.
  9. Accept af en udbetalingsanmodning er betinget af, at du har foretaget og i tilstrækkelig grad satset en deponering med rigtige penge. One Casino forbeholder sig retten til at afvise en anmodning om udbetaling, hvis brugeren ikke har omsat de deponerede midler mindst én gang. Alle anmodninger om udbetaling skal være underlagt de gældende transaktionsgrænser og udbetalingsmetoder. One Casino forbeholder sig retten til at foretage en udvidet due diligence ved udbetalingen, hvis det skønnes nødvendigt og især i tilfælde, hvor de indbetalte midler ikke er blevet brugt til at satse.
  10. Minimumsudbetalingsbeløbet er 100 kr.
  11. I overensstemmelse med gældende love og licensbetingelser, der er pålagt One Casino af de respektive jurisdiktioner, hvor vi har licens til at drive og levere vores tjenester, er Kontohaverens midler beskyttet i tilfælde af insolvens ved adskillelse af sådanne midler og opbevares på separate, udpegede bankkonti. Disse konti anvendes udelukkende til dette formål, og vores bank har bekræftet dette. Desuden sikrer vores foretrukne bank, at disse midler ikke er genstand for tvangsfuldbyrdelse, beslaglæggelse eller eksekution af krav mod One Casino, og disse midler anses ikke for at være en del af One Casinos aktiver i tilfælde af insolvens. I tilfælde af vores insolvens er der derfor taget skridt mod at beskytte Kontohaverens midler, men der er ingen absolut garanti for, at alle midler vil blive tilbagebetalt.
  12. Som en generel regel opbevarer One Casino kundernes midler adskilt fra virksomhedens midler på særlige kundebankkonti. Denne ordning sikrer, at midlerne på kontiene er sikret i tilfælde af insolvens. Det betyder, at der er taget skridt mod at beskytte Kontohaverens midler, men at der ikke er nogen absolut garanti for, at alle midler vil blive tilbagebetalt.
 8. Betingelser for bonusser og belønningsordninger
  1. Vi kan fra tid til anden tilbyde dig bonusser eller belønninger, som vi krediterer til din Konto ("Bonusser").Sådanne Bonusser må kun anvendes som angivet, når bonussen tilbydes dig, og accept af bonusser kan være i overensstemmelse med yderligere eller specifikke Vilkår og Betingelser, der stilles til rådighed for dig, eller blot i overensstemmelse med almene salgsfremmende vilkår, som One Casino kan foreskrive og kommunikere fra tid til anden. Find information om vores bonusser her: https://www.onecasino.com/promotions.Det er dit ansvar at sikre, at du læser og overholder disse vilkår, hvor det er relevant.
  2. Medmindre andet er angivet, kan Bonusser kun bruges én gang, og du er ikke berettiget til at hæve Bonusbeløb eller indløse belønninger uden først at overholde de gældende vilkår. Indsatsskravene før udbetaling af en Bonus kan variere. Derfor bør du tjekke Bonusbetingelserne grundigt, før du deltager.
  3. Hvis du beslutter dig for at anmode om en udbetaling, før du har opfyldt de respektive indsatsbetingelser for en Bonus, kan Bonussen blive fortabt i henhold til de gældende Bonusbetingelser. Derfor bør Kontohaveren læse og forstå reglerne og kravene for alle de forskellige bonusser og belønninger, som One Casino fra tid til anden foreskriver og meddeler dem.
  4. Den Bonus, der er tilgængelig ved tilmelding til en Konto, er Velkomstbonussen. Se Vores bonusoplysninger her: https://www.onecasino.com/promotions.
  5. Kontohavere, der foretager en indbetaling for første gang på deres Konto, vil være berettiget til Velkomstindbetalingsbonussen. Kun den første indbetaling, der foretages på en Konto, er berettiget til at modtage Velkomstindbetalingsbonussen. Du kan finde flere oplysninger samt gennemspilskravene i vores kampagneinformationer her:https://www.onecasino.com/promotions.
  6. One Casino forbeholder sig retten til at tilbageholde og fjerne enhver Bonus (og relaterede gevinster), som du har fået tildelt, hvis den ikke er blevet brugt inden for en (1) måned fra den dato, hvor den blev tildelt. Visse Bonusser kan dog have en kortere udløbstid, og hvis dette er tilfældet, skal det oplyses til Kontohaveren ved meddelelsen af Bonussen.
  7. Hvis du er berettiget til en Bonus, gælder der indsatskrav, før du kan få udbetalt bonussen eller gevinster fra væddemål, der er foretaget med bonuspenge. Indsatskravene kan variere og vil blive vist og gjort tilgængelige for dig at læse, når du modtager Bonussen. Hvis du ønsker at anmode om en udbetaling før indsatskravene er opfyldt, vil One Casino fratrække hele bonusbeløbet samt eventuelle gevinster fra bonuspenge, før en sådan udbetaling godkendes. One Casino har ret til at vælge, hvilke spil og hvor meget et spil bidrager til indsatskravene.
  8. Forskellige spil bidrager forskelligt til indsatskravene, som det fremgår af nedenstående liste:
   1. Spilleautomater og videospilleautomater: 100%
   2. Bordspil: 0%
   3. Play N’ GO: 0%
   4. Spil af mærket Netent: 0%
  9. Der kan være lokale indsatskrav, og hvis det er tilfældet, skal dette angives sammen med Bonussen.
  10. Bonusser kan kun modtages én gang pr. person og/eller kredit-/debetkortnummer eller enhver anden indbetalingsmetode, der anvendes. Vi forbeholder os retten til at lukke din Konto, fjerne Bonusser (og relaterede gevinster) og/eller konfiskere eksisterende midler, hvis der findes beviser for misbrug af eller svindel med Bonusser.
  11. Individuelle Bonuskampagner kan indeholde specifikke detaljer og vilkår, og i dette tilfælde skal sådanne oplysninger gøres tilgængelige for Kontohaveren. Du skal bemærke, at uagtet afsnit 1.2 vil eventuelle specifikke vilkår vedrørende en bestemt bonus og/eller kampagne have forrang for disse Vilkår og Betingelser i tilfælde af inkonsistens eller uoverensstemmelse.
  12. Under spillet bruges der rigtige penge før de bonuspenge, du har på din Konto, og gevinster bliver tildelt og behandlet i overensstemmelse hermed. Da vi opererer i flere forskellige jurisdiktioner, kan bonusser være forskellige, og for at vide, hvordan det fungerer i din jurisdiktion, henvises du til linket med bonusinformationer, der er angivet i punkt 8.1.
  13. Da vi opererer i flere forskellige jurisdiktioner, kan de maksimale tilladte væddemål afvige, så for at vide, hvordan det fungerer i din jurisdiktion, henvises du til linket med salgsfremmende oplysninger, der er angivet i punkt 8.1. One Casino forbeholder sig retten til at annullere væddemål og gevinster, der er resultatet af væddemål med større beløb.
  14. Vi tildeler Bonusser i god tro til Kontohavere, der bruger vores tjenester til underholdningsformål. Bonusser vil blive tilbagekaldt, benægtet eller trukket tilbage fra Kontohavere, som misbruger hensigten med vores tilbud. "Misbrug" henviser til Kontohavere, der på anden vis opnår en uretfærdig eller utilsigtet fordel (herunder, men ikke begrænset til) åbning af flere Konti for at få flere bonusser. I tilfælde, hvor One Casino har mistanke om, at Kontohaveren handler i ond tro, forbeholder One Casino sig retten til at annullere en Bonus til enhver tid og opsige den skyldige Kontohavers Konto med øjeblikkelig virkning. Vi kan efter eget skøn afvise tilbagebetaling af deponeringer, saldi eller gevinster, der er genereret på Kontoen, hvis der er mistanke om misbrug.
  15. Du har forstået, at du kun vil kunne modtage eller drage fordel af Bonusser, der gælder for dit bopælsland og, hvor det er angivet, din deponeringsmetode. One Casino forbeholder sig til enhver tid og af enhver årsag retten til at variere beløbet af de bonusser, der tildeles, afhængigt af kontohaverens bopælsland. Vi forbeholder os retten til at tilbyde en bestemt bonus til en bestemt Kontohaver eller gruppe af Kontohavere, til at opsige et Bonustilbud uden varsel eller kompensation, til at ændre vilkårene for et Bonustilbud og/eller til at udskifte en type Bonustilbud med en anden efter vores eget skøn og til enhver tid.
  16. Inden enhver udbetaling behandles, vil dit Bonusspil blive revideret for eventuelle uregelmæssige spillemønstre. For at sikre fair spil, bliver nul- eller lavrisikoindsatser betragtet som uregelmæssigt spil med henblik på Bonusgennemspilskrav. Hvis One Casino vurderer, at der er sket uregelmæssigt spil, forbeholder de sig retten til at tilbageholde udbetalinger og/eller konfiskere alle gevinster og, hvis det er relevant, efter annullering af Bonusser, at genindsætte indskuddet på Kontoen uden nødvendigvis at informere Kontohaveren.
  17. En "Cashback" gives som en bonus uden indsats og vil blive tilføjet til spillerens Bonuskreditter. One Casinos generelle Bonusbetingelser gælder. Når en Spiller vinder præmier af midlerne fra Cashback-bonussen som følge af væddemål, vil beløbet for væddemålet blive givet som bonusmidler. Når gevinsten overstiger det oprindelige væddemål, vil det resterende beløb blive givet som rigtige penge (saldo). Selve Cashback-bonussen kan ikke omsættes og kan derfor ikke konverteres til rigtige penge. En Cashback-bonus vil blive klassificeret som ugyldig, når der anmodes om en udbetaling. Hver Cashback-præmie vil blive tildelt berettigede brugere én gang om ugen.
  18. Om du er berettiget til Cashback afhænger af de samlede deponeringer og udbetalinger, du har foretaget i løbet af en periode på 7 dage. Denne periode på 7 dage starter og slutter hver fredag kl. 00.00 CEST. Hvis du har været uheldig, og du ikke har hævet 25% eller mere af de penge, du har deponeret, er du berettiget til cashback. Cashback-beløbet afhænger af det beløb, du har deponeret og fået udbetalt. Besøg Vores side om cashback på https://www.onecasino.com/promotions#cashback for at se, hvordan det fungerer i dit land.
  19. Når du er berettiget til en Cashback, sender vi dig en e-mail. Bonussen kan kræves, når du besøger lobbyen/hjemmesiden, og bonussen vil blive tilføjet automatisk. Cashback kan også kræves via linket i e-mailen og skal kræves inden for 24 timer.
  20. Uanset det modsatte, som kan bemærkes, fortolkes og/eller fortolkes fra disse vilkår og betingelser, må spillere, der får adgang til www.onecasino.com, ikke, i forhold til nogen (1) indsats, satse mere end fem (5) Euro (EUR) eller fem (5) schweizerfranc (CHF) eller et hundrede og femogtyve (125) mexicanske pesos (MXN) eller fem (5) canadiske dollars (CAD) eller ti (10) new zealandske dollars (NZD) når du helt og/eller delvist gør brug af enhver bonus. For at undgå tvivl skal intet i denne klausul fortolkes som en begrænsning af ansvarsfuldt spilfunktioner, begrænsninger og/eller sikkerhedsforanstaltninger som angivet i paragraf 10 og følgende i disse vilkår og betingelser
  21. Uanset andre bestemmelser om det modsatte i denne aftale, anerkender og accepterer du hermed, at enhver bonus, som kan krediteres din konto i forbindelse med en kampagne, under ingen omstændigheder må overstige værdien af tusind (1000) danske kroner (DKK) eller tilsvarende i euro (EUR) mexicanske pesos (MXN), chilenske pesos (CLP) eller canadiske dollar (CAD) på det specifikke tidspunkt, hvor bonusserne krediteres af os til din konto. For at undgå tvivl skal værdien udelukkende og uden undtagelse bestemmes på det specifikke tidspunkt, hvor bonusserne forfalder til dig i overensstemmelse med de specifikke kampagnevilkår, som kan være gældende for den pågældende bonus. du anerkender, accepterer og accepterer desuden betingelsesløst, at nogen bonusser til dig i forbindelse med én specifik kampagne under ingen omstændigheder må overstige værdien af tusind (1.000) danske kroner (DKK) eller tilsvarende i euro (EUR), mexicanske pesos (MXN), chilenske pesos (CLP) eller canadiske dollar (CAD). I denne henseende forbeholder vi os den ensidige ret til, uden dit forudgående samtykke og/eller uden behov for at give dig besked herom, fra din konto at trække enhver bonus på over tusind (1.000) danske kroner (DKK) eller tilsvarende i euro (EUR), mexicanske pesos (MXN), chilenske pesos (CLP) eller canadiske dollar (CAD), som vi fejlagtigt kan have på grund af enhver handling af provision og/eller undladelse, krediteret din konto i forhold til evt. én specifik kampagne ("Overskydende bonustilbageførsel"). For yderligere at undgå tvivl skal alle omkostninger, gebyrer og/eller gebyrer forbundet med og i forbindelse med en sådan tilbageførsel af overskydende bonus udelukkende bæres af os.
   • Du anerkender og accepterer hermed uden betingelser, at enhver bonus, der krediteres til din konto, udelukkende sker efter vores skøn, og vi forbeholder os derfor retten til at afbryde og/eller afslutte en eller flere kampagner fra tid til anden. I denne henseende, for at undgå tvivl, vil enhver bonus, der er krediteret din konto som et resultat af en specifik kampagne, stadig stå på din kredit, uanset om den samme specifikke kampagne ville være blevet afbrudt, efter at bonusserne tildelt med en sådan kampagne blev krediteret til din konto eller på anden måde. Vi kan ikke holdes ansvarlige, i nogen grad og på nogen måde, for tab, som du hævder at have lidt og/eller faktisk lider som følge af en afbrudt kampagne.
   • Uden at det berører paragraf 8.2 ovenfor, medmindre andet er angivet, må ethvert gennemspilskrav forbundet med en eller flere bonusser forbundet med en specifik kampagne under ingen omstændigheder overstige ti (10) gange værdien af saldoen på din konto eller indsats i det respektive spil.
   • Uden at det berører paragraf 1 til 3 ovenfor, som er gældende for spillere, der tilgår hjemmesiden fra Danmark, og uanset det modsatte, som måtte være bemærket, fortolket og/eller fortolket af disse vilkår og betingelser, må spillere, der tilgår Hjemmesiden fra Danmark, ikke , i forhold til en hvilken som helst (1) indsats, satse mere end halvtreds (50) danske kroner (DKK), når du helt og/eller delvist bruger enhver bonus. For at undgå tvivl skal intet i denne klausul fortolkes som en begrænsning af ansvarsfuldt spilfunktioner, begrænsninger og/eller sikkerhedsforanstaltninger som angivet i paragraf 10 og følgende i disse vilkår og betingelser.
 9. Inaktive konti
  1. En "Inaktiv konto" er en konto, som der ikke har været adgang til i seks (6) på hinanden følgende måneder, og som har en saldo i rigtige penge.
  2. Når en konto anses for at være en "inaktiv konto" eller en "lukket konto", forbeholder One Casino sig retten til at kommunikere med Kontohaveren for at fastlægge proceduren for, om Kontoen skal genoptages eller ej. I tilfælde af at One Casino ikke kan kontakte Kontohaveren, vil de forsøge at returnere pengene til Kontohaveren, og hvis det ikke er muligt at gøre dette, vil de på anden måde håndtere pengene som de finder passende.

   En Inaktiv Konto forbliver åben, og saldoen fjernes aldrig, medmindre Spilleren anmoder om at lukke Kontoen.

   Suspenderede spillekonti

   For konti, der er lukket på grund af svindel (falske identifikationsoplysninger eller dobbelte konti), lukker vi kontoen og fjerner/sletter saldoen. Som følge af dette refunderes restbeløbet ikke til Spilleren. Vi kan dog gøre en undtagelse og overføre denne saldo til den første konto, som Spilleren har udpeget.

   Selvudelukkede spillere

   Saldoen i forhold til en spillers gevinster forbliver på kontoen, indtil selvudelukkelse udløber. I tilfælde af en permanent lukning på grund af spilproblemer tilbagebetales saldoen til spilleren i overensstemmelse hermed.

   Spillekonti med uafsluttede spil

   I tilfælde af uafsluttede spil skal Spilleren kontakte vores kundeservice på +35627782188 eller info@onecasino.com, og vi vil undersøge sagen. Hvis Spilleren har ret, vil vi tilføje Spillerens gevinst til saldoen.
 10. Ansvarligt spil
  1. One Casino tilbyder en række tjenester til at hjælpe dig, hvis du føler, at du er ved at udvikle spilafhængighed. Vi har indført en række foranstaltninger, som vil hjælpe dig med at spille vores Spil i et ansvarligt miljø, herunder værktøjer, som vil gøre din spiloplevelse mere sikker. For at kunne bruge disse værktøjer kan du enten gå til fanen "Indstillinger" på din Konto og indstille Kontobegrænsninger i overensstemmelse med dine behov, eller klart angive dine præferencer ved at kontakte vores Kundeservice på +356 27782188 eller info@onecasino.com. Når du selv indstiller begrænsningerne på din Konto, træder alle indstillede begrænsninger i kraft med det samme. Hvis du fremsætter din anmodning via vores Kundeservice, vil du modtage en meddelelse fra vores kundeservicemedarbejdere, som tilbyder dig vejledning om din anmodning om spilbegrænsning. Denne service er tilgængelig for dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Vi opfordrer dig til at overveje disse foranstaltninger, når du spiller på One Casino. Som registreret Kontohaver kan du:
   1. Angive en grænse for det beløb, du muligvis vil bruge, eller på et beløb, du muligvis vil indbetale inden for en bestemt periode;
   2. Udelukke dig selv fra at spille i en bestemt eller ubegrænset periode;
   3. Lukke din konto.
   4. Registrere dig hos ROFUS.
  2. Vi giver dig mulighed for at anvende finansielle begrænsninger på din Konto. Når du indstiller en grænse, kan du ikke fortsætte med at spille ud over denne grænse, da vores system automatisk vil forbyde yderligere spil. Du kan vælge mellem følgende muligheder:
   1. Session
    Dette giver dig mulighed for at kontrollere det maksimale antal minutter, som du ønsker at spille. Når tidsgrænsen er nået, vil Kontohaveren modtage en meddelelse om, hvorvidt vedkommende skal fortsætte eller ej.
   2. Indsats
    Dette giver dig mulighed for at kontrollere præcis, hvor mange penge du er villig til at bruge i en given periode. Det begrænser det samlede beløb, som du kan placere i indsatser.
   3. Tab
    Dette giver dig mulighed for at begrænse mængden af rigtige penge, som du kan tabe fra de deponeringer, du foretager. Gevinster indgår i beregningen af tabet.
   4. Indbetaling
    Dette giver dig mulighed for at begrænse mængden af de midler, du kan deponere på din Konto i en given periode.
  3. Beløbene i a, b, c og d er grænser for dine udgifter, indsatser og/eller tab på daglig, ugentlig eller månedlig basis.
  4. Du kan ændre eller tilbagetrække en grænse, som du har indstillet på din Konto, enten via indstillingerne på din Konto eller ved at kontakte vores Kundeservice via chat, ved at ringe på +356 27782188 eller ved at sende en e-mail til info@onecasino.com. Forhøjelse eller tilbagekaldelse af en begrænsning træder i kraft efter en syv (7) dages "afkølingsperiode" fra det tidspunkt, hvor One Casino har registreret den ønskede ændring. Denne "afkølingsperiode" giver dig mulighed for at genoverveje, om du virkelig ønsker at hæve eller slette din grænse. En nedsættelse af en grænse finder derimod sted umiddelbart efter, at anmodningen om ændringen er blevet registreret. Hvis du når en sådan grænse, vil du ikke kunne foretage yderligere indskud eller placere et væddemål (herunder det, du forsøger at foretage), før en sådan grænse er udløbet.
  5. Indstilling af maksimal sessionsperiode og reality checks
   1. Du kan efter eget skøn vælge at indstille en maksimal sessionsperiode, hvor du har lov til at forblive logget ind på din Konto. Når denne periode er udløbet, stoppes spillet automatisk, og du skal afslutte og genindlæse spillet fra spilbrowseren for at spille igen.
   2. Værktøjet Reality Check hjælper dig med at overvåge din spilaktivitet. Når denne funktion er aktiveret, vises en meddelelse på din skærm med jævne mellemrum. Der vises en meddelelse med regelmæssige intervaller på 60 minutter. Denne besked vil informere dig om, hvor længe du har spillet, hvor meget du har brugt/vundet, den vil tilbyde et direkte link til din transaktionshistorik samt give dig mulighed for at genoptage eller afslutte spillet. Bemærk, at for visse Spiludbydere gælder det, at hvis funktionen "Autoplay" er aktiv, vil Reality Check muligvis ikke afbryde spillet, når pop-up-meddelelsen vises.
  6. Selvudelukkelse
   1. Hvis du føler, at du er ved at blive afhængig af spil, bør du overveje at begrænse din adgang til din Konto. Vi har indført foranstaltninger for at sikre, at så snart din anmodning om selvudelukkelse er behandlet, vil du ikke længere kunne spille på One Casino, og du vil ikke kunne få adgang til din Konto, før din begrænsningsperiode er udløbet. For yderligere oplysninger om udbetalinger henvises til afsnit 5 i disse Vilkår og Betingelser. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores Kundeservice på +356 27782188 eller info@onecasino.com.
   2. Du kan efter eget skøn vælge at begrænse din mulighed for at få adgang til din Konto (login) for:
    1. På ubestemt tid ("Permanent")

     Hvis du beslutter dig for at lukke din Konto på ubestemt tid og dermed vælger "Permanent", skal dette gøres ved at kontakte en af vores Kundeservicemedarbejdere.
    2. En bestemt periode (midlertidig selvudelukkelse)

     Hvis du beslutter dig for at selvekskludere din Konto midlertidigt, skal du begrænse din adgang i en periode på mindst én (1) og højst tredive (30) dage. Midlertidig selvudelukkelse kan forlænges for yderligere perioder ved at kontakte vores Kundeservice. Der er ingen maksimumsperiode for selvudelukkelse. Hvis du ønsker at holde en pause fra spil af en grund, som ikke er relateret til spilafhængighed, kan du henvise til vores timeout-mulighed under afsnit 5.14.(c). Når selvudelukkelsesperioden er udløbet, vil din Konto automatisk blive genaktiveret.
   3. Bemærk venligst, at det er vigtigt for os at blive gjort opmærksom på grunden til din udelukkelse, især hvis det drejer sig om problemer med spil. Du bedes oplyse os om denne årsag når du foretager din anmodning om lukning.
   4. Du kan aktivere din selvudelukkelse i "Indstillinger" på din Konto. Når du indstiller din selvudelukkelse på din Konto, træder den i kraft med det samme. Du kan også udelukke dig selv ved at kontakte vores Kundeservice og anmode om selvudelukkelse. Efter en anmodning om selvudelukkelse vil vi gøre vores bedste for ikke at sende dig yderligere markedsføringsmateriale, og vi vil under alle omstændigheder sikre, at vi ikke sender dig yderligere markedsføringsmateriale efter 48 timer efter lukning af Kontoen.
  7. Alle begrænsninger og værktøjer til ansvarligt spil, der er nævnt i dette afsnit, kan administreres af dig selv via "Indstillinger" på din Konto eller ved at kontakte Kundeservice på +356 27782188 eller info@onecasino.com. Medlemmerne af denne tjeneste er blevet uddannet i socialt ansvar og er opmærksomme på risikoen for ludomani. Hvis du føler, at du er i farezonen, er de her for at hjælpe dig og kan forklare dig, hvilke foranstaltninger du kan træffe for at begrænse dit spil ved at henvise dig til specialiserede organisationer, som kan hjælpe dig. Vores Kundeservice er tilgængelig for dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
  8. Eventuelle Kontobegrænsninger og anmodninger om selvudelukkelse gælder kun for det licenserede mærke, som du i øjeblikket er medlem af (f.eks. onecasino.com), og omfatter ikke andre hjemmesider, der drives af os.
  9. Hvis One Casino mener, at dit spil vil give dig økonomiske eller personlige problemer, forbeholder vi os retten til at sætte begrænsninger på din Konto eller lukke din Konto.
  10. Mindreårige Kontohavere

   One Casino tillader ikke, at personer under 18 år (eller under den aldersgrænse hvor man er myndig til at spille, som fastsat i den jurisdiktion, hvor du bor, i henhold til de love, der gælder for dig,) ("Aldersgrænsen") åbner en Konto. Hvis du er under Aldersgrænsen og forsøger at åbne en Konto hos os, eller hvis du hjælper en person under aldersgrænsen med at åbne en Konto hos os, kan det være du bryder loven. Du bedes også huske, at du ikke må videregive dine kreditkort- eller bankkontooplysninger til en person, der er under Aldersgrænsen.

   Hvis du har personer under Aldersgrænsen i din husstand, eller hvis der er mulighed for, at personer under Aldersgrænsen får adgang til din computer, anbefaler vi, at du:
   1. Ikke aktiverer funktionen "husk adgangskode" på hjemmesidens loginsider
   2. Installer forældrekontrolsoftware eller internetfiltersoftware på dine computere. Denne software kan fås på www.netnanny.com og www.cyberpatrol.com.
  11. One Casino er forpligtet til at yde en fremragende service til sine Kontohavere. Som en del af denne forpligtelse bestræber vi os på at hjælpe vores Kontohavere med at spille ansvarligt med de værktøjer, der er anført i dette afsnit. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om, hvordan du spiller ansvarligt, kan du læse vores Politik for ansvarligt spil. One Casino vil altid bestræbe sig på i rimeligt omfang at opfylde sit sociale ansvar. Dog stoler vi på at du forstår, at menneskelige fejl ikke kan udelukkes fuldstændigt, og vi beder derfor om dit fulde samarbejde til enhver tid. Vi påtager os intet ansvar og udelukker enhver form for retligt ansvar, hvis du fortsætter med at spille eller vedbliver med at bruge Tjenesten med henblik på at undgå de relevante foranstaltninger, herunder at åbne eller forsøge at registrere Konti hos os ved hjælp af falske eller vildledende personlige oplysninger for at omgå begrænsninger, udelukkelser og andre værktøjer til ansvarligt spil, som du tidligere har anmodet om.
  12. Hvis du føler, at du risikerer at udvikle en spilafhængighed, eller hvis du ønsker at sikre dig, at du eller andre i din husstand ikke har adgang til spillesider, kan du overveje at installere software, der forhindrer dig i at få adgang til spillesider. Der findes uafhængige hjemmesider fra tredjeparter, der tilbyder produkter, som har til formål at blokere spilrelaterede hjemmesider eller software.
  13. Hvis du har valgt at begrænse dig selv fra at spille på One Casino, fordi der er mulighed for, at du kan have et spilleproblem, er det tilrådeligt at overveje at udelukke dig selv fra alle de spillemiljøer, du har adgang til, både online og offline.
 11. Privatlivspolitik
  1. For at give dig adgang til Tjenesten, er vi nødt til at behandle nogle af dine personlige oplysninger. For at forstå, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger, bør du læse vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik, som udgør en integreret del af disse Vilkår og Betingelser.
  2. Ved at bruge Tjenesten accepterer du, at du har forstået og accepteret Privatlivspolitikken og Cookiepolitikken, og tillader One Casino at behandle dine personlige data (herunder, men ikke begrænset til) din identitet. For yderligere oplysninger om vores Privatlivspolitik of Cookiepolitikken kan du besøge linket https://www.onecasino.com/privacypolicy and https://www.onecasino.com/cookiepolicy
 12. Usædvanlige omstændigheder & Afbrudte spil
  1. Uventede tekniske problemer eller omstændigheder uden for One Casinos kontrol, såsom tekniske problemer hos tredjepartsleverandører, giver One Casino mulighed for at annullere væddemål og refundere penge til Kontohavere. Du anerkender desuden, at dit computerudstyr eller din mobile enhed og internetforbindelse kan påvirke Tjenestens ydeevne og funktion. One Casino kan derfor ikke garantere, at Tjenesten vil fungere uden fejl eller mangler, eller at dens tjenester vil blive leveret uden afbrydelser. One Casino påtager sig intet retligt ansvar for eventuelle fejl eller problemer, der opstår på grund af dit udstyr, din internetforbindelse eller en tredjepartsudbyder. Dette omfatter også din manglende mulighed for at placere væddemål eller indsatser eller for at se eller modtage oplysninger i forbindelse med visse Spil.
  2. Du forstår og anerkender, at hvis der opstår en funktionsfejl i et Spil, der gør at et væddemål behandles fejlagtigt, er alle væddemål, der er indgået under en sådan funktionsfejl, ugyldige. Penge fra et Spil, der ikke fungerer korrekt, betragtes som ugyldige, og det samme gælder alle efterfølgende spillerunder med de pågældende midler, uanset hvilke Spil der spilles med disse midler.
  3. For at undgå enhver tvivl gælder det, at hvis et Spil spilles uden nogen funktionsfejl i Spillet eller Tjenesten, men der er en afbrydelse eller et andet problem på Kontohaverens udstyr (såsom problemer med internetforbindelse), som f.eks. gør Kontohaveren ude af stand til at se resultatet af væddemålet, vil væddemålet (og udfaldet) blive opretholdt som bestemt af spillet.
  4. One Casino har ret til at begrænse, annullere og afvise væddemål, hvis de anses for at være for store, eller hvis vi mener, at Kontohaverens væddemålsmønster er på en sådan måde, at Tjenesten misbruges.
  5. Hvis der træffes beslutning om tilbagebetaling, skal beløbet for tilbagebetalingen tilbageføres til Kontohaverens Konto, Kontohaveren skal underrettes, og proceduren skal afsluttes senest 48 timer efter, at beslutningen er blevet truffet.
  6. I tilfælde af at et spil "sidder fast" i en tilstand, hvor det ikke kan afsluttes, f.eks. tab af forbindelse, mens der spilles en aktiv blackjack-hånd, har One Casino ret til at "rydde op" i sådanne væddemål på regelmæssig basis og refundere indsatsen til Kontohaverens Konto.
  7. Hvis en Bonuskampagne på nogen måde er blevet fejlkonfigureret, har One Casino ret til at ændre Kontohavernes saldi samt andre Kontooplysninger, som ville være blevet påvirket af fejlkonfigurationen, for at rette op på fejlen.
  8. Hvis et Spil indeholder en fejl eller fejlkonfiguration, der forårsager ukorrekt adfærd eller udbetaling, har One Casino ret til at fjerne Spillet og ændre Kontohavernes saldi og Kontooplysninger for at rette fejlen.
  9. For at bruge Tjenesten, kan det være nødvendigt at downloade visse former for software. Nogle tredjepartsleverandører af software kan også anmode dig om at acceptere yderligere vilkår og betingelser, der regulerer brugen af deres produkter. Hvis du ikke ønsker at acceptere sådanne vilkår og betingelser fra tredjeparter, skal du afstå fra at bruge deres software. One Casino påtager sig ikke noget retligt ansvar i forbindelse med software fra tredjepart.
  10. Du har ikke tilladelse til at misbruge nogen fejl eller forekomst af ufuldstændighed på hjemmesiden eller på anden måde i nogen dele af tjenesten. Hvis du bliver opmærksom på en sådan fejl eller ufuldstændighed, skal du afholde dig fra at drage fordel heraf og straks underrette os herom. Hvis du ikke overholder dette afsnit 10 og udnytter eller videregiver oplysninger om en fejl eller ufuldstændighed, har One Casino ret til alle retsmidler, der er tilgængelige i henhold til loven, og dette omfatter kompensation for eventuelle omkostninger, som de måtte have haft i forbindelse med tab, som ville være opstået som følge af din overtrædelse af dette afsnit 12.
 13. Procedure for klage og tvistbilæggelse
  1. Hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende vores tjenester, kan du kontakte vores Kundeservice i henhold til de instruktioner, der findes på Hjemmesiderne. Du kan finde disse under afsnittet "Kontakt os" eller "Hjælp". Du kan også sende os en e-mail på complaints@onecasino.com eller kontakte os på telefonnummer +356 27782188.
  2. Klager behandles i første omgang i Kundeserviceafdelingen og eskaleres inden for One Casino i tilfælde, hvor Kundeservicepersonalet ikke kan løse sagen inden for en rimelig tidsperiode. Kontohaveren skal løbende holdes underrettet om, hvordan det går med vedkommendes klage. Vi bestræber os altid på at løse klager på kortest mulig tid.
  3. Hvis du ikke er tilfreds med løsningen af din klage fra One Casino, kan du indberette din klage til Forbrugerombudsmanden, Center for Klagelosning (Dansk Tvistbilæggelsescenter) og/eller Forbrugerklagenaevnet (Forbrugerklagenævnet). Mere information kan findes her:https://www.spillemyndigheden.dk/en/guideline-complaints-players
  4. Alternativt kan du henvende dig med din klage til Europa-Kommissionens Onlinetvistbilæggelse. Denne hjemmeside har til formål at hjælpe forbrugere og erhvervsdrivende med at bilægge deres tvister uden for domstolene og er tilgængelig via dette link: Onlinetvistbilæggelse.
  5. Du accepterer hermed, at hvis du får adgang til Spillene, mens du befinder dig virtuelt og/eller fysisk i en jurisdiktion, som af Financial Action Task Force betragtes som en "jurisdiktion under øget overvågning" (dvs. den liste, der i daglig tale er kendt som "den grå liste"), skal enhver klage og/eller tvist, der direkte og/eller indirekte skyldes, at du har fået adgang til Spillene fra en sådan jurisdiktion, i videst muligt omfang, som tilladt i henhold til gældende lovgivning og uanset andre bestemmelser i dette dokument, ikke anses for at påføre One Casino noget som helst ansvar, medmindre det pågældende tab og/eller den pågældende skade er et resultat af One Casinos grove uagtsomhed og/eller manglende overholdelse af en forpligtelse, som One Casino måtte være underlagt i henhold til gældende lov, i hvilket tilfælde One Casinos ansvar skal vurderes i overensstemmelse med afsnit 14 i disse Vilkår og Betingelser.
 14. Ansvarsbegrænsning
  1. Du anerkender, at Tjenesten kun er til underholdningsformål. Du er ikke forpligtet til at bruge vores Tjenester, og din deltagelse er efter dit eget valg og skøn. Du besøger derfor Hjemmesiden og deltager i Tjenesten på egen risiko.
  2. Vi vil forsøge at drive Tjenesten med rimelig dygtighed og omhu og i det væsentlige som beskrevet i disse Vilkår og Betingelser. Du anerkender og accepterer, at Tjenesten leveres "som den er". Der gælder derfor ingen garantier eller erklæringer for eventuelle efterfølgende fejl og mangler.
  3. Enhver erklæring, reklamationsret, betingelse eller garanti, hvad enten den er udtrykkelig eller underforstået (herunder uden begrænsning enhver underforstået garanti for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet, fuldstændighed eller nøjagtighed, uafbrudt levering eller ikke-overtrædelse eller garanti for, at Tjenesten vil være rettidig, sikker eller fejlfri, eller at Tjenesten eller de relevante servere er fri for virus, fejl eller andre skadelige programmer, eller at deres brug vil opfylde dine krav) er hermed udelukket i videst mulig udstrækning tilladt ved lov.
  4. I overensstemmelse hermed og uden at det berører det generelle indhold af afsnit 14.2 og 14.3, vil vi, vores direktører, medarbejdere, partnere og tjenesteudbydere:
   1. Ikke garantere, at Tjenesten (herunder, men ikke begrænset til Softwaren, Spillene og Hjemmesiden) altid er egnet til deres formål;
   2. Ikke garantere, at Tjenesten (herunder Softwaren, Spillene og Hjemmesiden) er fri for fejl og afbrydelser;
   3. Ikke garantere, at Tjenesten (herunder Softwaren, Spillene og Hjemmesiden) vil være tilgængelig uden afbrydelser, nedetid, serverforstyrrelser, forsinkelser eller andre tekniske forstyrrelser.
  5. Tilbagebetaling kan udelukkende ske efter vores rimelige skøn og/eller i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  6. One Casino bestræber sig på at sikre, at Tjenesten er tilgængelig 24 timer i døgnet, men One Casino kan ikke holdes ansvarlig, hvis Tjenesten af en eller anden grund ikke er tilgængelig på et hvilket som helst tidspunkt eller i en hvilken som helst periode. Vi kan fjerne ethvert Spil fra Hjemmesiden når som helst, vi finder det passende, og vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller tilføjelser, at forandre, suspendere eller afbryde ethvert element af Tjenesten (herunder indholdet på Hjemmesiden og din adgang til Tjenesten).
  7. Du accepterer fuldt ud at sikre, forsvare og holde os og vores officerer, direktører, medarbejdere, agenter, entreprenører og leverandører, skadesløse straks efter anmodning fra og mod alle krav, forpligtelser, skader, tab, omkostninger og udgifter, herunder advokatsalærer, der opstår som følge af ethvert brud på disse Vilkår og Betingelser (herunder, men ikke begrænset til afsnit 15) fra din side eller ethvert andet ansvar, der opstår som følge af din adgang til og brug af Tjenesten (eller af enhver anden person, der bruger din Konto).
  8. I det omfang loven tillader det, er One Casino ikke ansvarlig for tab, omkostninger, udgifter eller skader, hvad enten de er direkte, indirekte, særlige, følgeskader, tilfældige eller andet, der opstår i forbindelse med din brug af Tjenesten (herunder men ikke begrænset til brug af Hjemmesiden eller din deltagelse i Spillene), herunder (uden begrænsning) tab eller forvanskning af data, tab af fortjeneste, tab af besparelser, reduceret goodwill, tab som følge af afbrydelse af forretningen, tab i forbindelse med brug af enheder, materialer eller software eller udeladelser i indhold, forvrængning, ødelæggelse eller tab af data eller dokumenter.
  9. Når det ansvar, der er omhandlet i afsnit 14.8, ikke kan udelukkes fuldt ud, og i det omfang loven tillader det, vil One Casinos ansvar for skader eller tab (hvad enten de er direkte, indirekte, specielle, følgeskader, tilfældige eller andet) i forbindelse med brug af Tjenesten, uanset årsagen til søgsmålet (hvad enten det er kontraktligt, erstatningsretligt eller andet), ikke overstige 100 €.
  10. Alle oplysninger, der vises på vores Hjemmeside, er kun til informationsformål og er ikke beregnet til at udgøre nogen form for professionel rådgivning. Hverken One Casino eller nogen af deres uafhængige udbydere er ansvarlige for eventuelle informationsfejl, ufuldstændigheder, unøjagtigheder eller forsinkelser, eller for handlinger foretaget på baggrund af oplysninger på Hjemmesiden.
 15. Intellektuel ejendomsret
  1. One Casino, deres koncernselskaber og deres licensgivere er de eneste indehavere af alle rettigheder til den software, der udgør en del af Tjenesten (herunder den software, der er indeholdt på Hjemmesiden og i Spillene) ("Softwaren") og softwarens kode (herunder den underliggende kildekode og software), struktur og organisation, herunder ophavsret, forretningshemmeligheder, intellektuel ejendomsret og andre rettigheder.
  2. Navnet "One Casino" og alle andre varemærker, servicemærker, symboler, handelsnavne og/eller domænenavne, der anvendes af One Casino på Hjemmesiderne og/eller deres applikationer fra tid til anden ("Varemærkerne"), er varemærker, servicemærker, symboler, handelsnavne og/eller domænenavne tilhørende One Casino og/eller deres Koncernselskaber og/eller licensgivere, og disse enheder forbeholder sig alle rettigheder til sådanne Varemærker.
  3. Alt indhold på Hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, software, afbildninger, billeder, grafik, fotografier, animationer, videoer, musik, lyd og tekst ("Hjemmesidens indhold") tilhører One Casino og/eller deres koncernselskaber og/eller deres licensgivere og er beskyttet af ophavsret og/eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder. Du anerkender hermed, at du ved at bruge Tjenesten ikke opnår nogen rettigheder til indholdet på Hjemmesiden og/eller Varemærkerne eller nogen del heraf. Du må under ingen omstændigheder bruge indholdet på Hjemmesiden og/eller Varemærkerne uden forudgående skriftligt samtykke fra One Casino.
  4. De rettigheder, der er nævnt i afsnit 15.1, 15.2 og 15.3, betegnes kollektivt som "Intellektuel ejendomsret".
  5. Du accepterer ikke at foretage nogen handling, der vil skade eller potentielt skade den Intellektuelle ejendomsret, der tilhører One Casino, deres Koncernselskaber og/eller deres licensgivere (herunder tredjepartsleverandører), og du vil heller ikke foretage nogen handling, der skader One Casinos, deres koncernselskabers, medarbejdere, direktører, ledere og konsulenter.
  6. Aftalen giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig, personlig licens til den Intellektuelle ejendomsret med det ene formål at vise Hjemmesiden (herunder Spillene) på din personlige computer (eller anden enhed) og til at handle med den i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser.
  7. Enhver brug af den Intellektuelle ejendomsret ud over den, der er omhandlet i afsnit 13.6, er strengt forbudt. I overensstemmelse hermed og uden begrænsning må du ikke, inden for de grænser, der er foreskrevet af gældende lovgivning:
   1. kopiere, distribuere, offentliggøre, foretage reverse engineering, todekompilere, demontere, modificere eller oversætte Softwaren eller forsøge at få adgang til kildekoden for at skabe afledte værker af softwarens kildekode eller andet;
   2. sælge, overdrage, give underlicens, overføre, distribuere eller lease Softwaren;
   3. gøre Softwaren tilgængelig for tredjepart via et computernetværk eller på anden måde;
   4. eksportere Softwaren til et hvilket som helst land (uanset om det sker på fysisk eller elektronisk vis); eller
   5. bruge Softwaren på en måde, der er forbudt i henhold til gældende love eller bestemmelser.
   (hver af de ovennævnte betragtes som "Uautoriseret brug").
  8. Du garanterer, at alle navne eller billeder, som du bruger i forbindelse med Hjemmesiden (f.eks. dit brugernavn), ikke krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsret, privatlivets fred eller andre rettigheder. Du giver hermed One Casino en verdensomspændende, uigenkaldelig, overdragelig, royaltyfri licens, der kan gives i underlicens, til at bruge sådanne navne og billeder til ethvert formål i forbindelse med Hjemmesiden i henhold til vilkårene i vores Privatlivspolitik https://www.onecasino.com/privacypolicy.
 16. Misligholdelse, erstatning og opsigelse
  1. Hvis du overtræder en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser, eller hvis vi med rimelig grund har mistanke om, at du har overtrådt dem, forbeholder vi os retten til ikke at åbne, suspendere eller lukke din Konto eller tilbageholde udbetalingen af dine gevinster og anvende sådanne midler på Kontoen til erstatning for eventuelle skader, som du er skyldig i.
  2. Hvis One Casino har mistanke om, at du er involveret i ulovlige og/eller svigagtige aktiviteter, når du bruger Tjenesten, eller at du overtræder deres Vilkår og Betingelser, eller at du har problemer med kreditorer, eller at du på anden måde er involveret i handlinger, der kan være skadelige for vores forretning, forbeholder vi os retten til at indefryse eller opsige din Konto eller annullere alle indsatser efter vores absolutte skøn.
  3. Du anerkender, at One Casino skal træffe den endelige beslutning om, hvorvidt du har overtrådt nogen af One Casinos regler, politikker og/eller Vilkår og Betingelser på en måde, der resulterer i suspension eller permanent udelukkelse fra deltagelse på vores Hjemmeside(r).
  4. Hvis vi forsinker eller undlader at håndhæve vores rettigheder i henhold til disse Vilkår og Betingelser, betyder det ikke, at vi mister eller giver afkald på de rettigheder, som de giver os, hvis der ikke er fastsat tidsfrister. Det samme gælder for dig.
  5. Vi er ikke ansvarlige over for dig ved overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser, som skyldes omstændigheder, som vi ikke med rimelighed kan forventes at kunne kontrollere.
 17. Adskillelighed

  Hvis en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser anses for at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse adskilles fra disse Vilkår og Betingelser, og alle andre bestemmelser skal forblive i kraft og upåvirket af en sådan adskillelse.
 18. Overdragelse

  Vi forbeholder os retten til at overdrage eller på anden måde lovligt overføre Aftalen. Du må derimod ikke overdrage eller på anden måde overføre denne Aftale.
 19. Hele aftalen

  Aftalen udgør hele forståelsen mellem dig og os med hensyn til brugen af vores Tjeneste og erstatter, undtagen i tilfælde af svig, al tidligere eller samtidig kommunikation, forslag og aftaler, uanset om de er elektroniske, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os med hensyn til Tjenesten.
 20. Gældende lov og jurisdiktion
  1. Ethvert retskrav eller enhver tvist, der opstår i henhold til eller i forbindelse med Aftalen, skal afgøres i overensstemmelse med den gældende lov på det sted, hvor kontrakten er indgået. Aftalens indgåelse finder sted på Danmark, og den er underlagt dansk lovgivning.
  2. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i overensstemmelse med Afsnit 13, skal enhver tvist, kontrovers eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med Aftalen eller dens brud, opsigelse eller ugyldighed, underkastes den eksklusive jurisdiktion af de danske domstole (eller det relevante danske tilsynsmyndighed). Vi kan ikke påtage os ansvar i henhold til lovgivningen i nogen anden jurisdiktion.